Koulutukset

Räätälöidyt koulutukset juuri tarpeeseesi!

AR-peruskoulutus
Tutustu lisätyn todellisuuden maailmaan! Koulutus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella sovelluksia, joissa käytetään lisättyä todellisuutta eli AR-teknologiaa. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

AR-jatkokoulutus
Jatkokoulutus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella AR sovelluksia erilaisilla AR ohjelmistoilla. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Paikkatietoon perustuva AR -koulutus
Tämä koulutus antaa valmiudet kehittää paikkatietoon perustuvia AR-sovelluksia käyttämällä hoppala-palvelua paikkatieto pisteiden luomiseen yhdistettynä Junaio ja Layar palveluihin. Koulutus kestää neljä tuntia 4*60 min. Lisätietoja

D Fusion Studio käyttöönoton koulutus
Jatkokoulutus antaa monipuoliset valmiudet suunnitella AR sovelluksia erilaisilla AR ohjelmistoilla. Koulutus kestää kaksi päivää. Lisätietoja

Blender -koulutus
Peruskoulutus antaa valmiudet Blenderin perustoimitoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käyttää Blenderia ja tuottaa yksinkertaisia 3D malleja. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Blender -jatkokoulutus
Jatkokoulutus antaa valmiudet perusanimointiin ja renderöintiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käyttää Blenderia ja tuottaa monipuolisia 3D malleja. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Unity-Vuforia kohti AR:ta
Osallistuminen edellyttää Blenderin koulutuksen suorittamisen tai osallistujalla on jo valmiudet 3D mallintamiseen. Koulutus antaa valmiudet Unityn ja Vuforian perustoimitoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuottaa yksinkertaisia AR efektejä Unitya ja Vuforiaa käyttäen. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Moodlen peruskoulutus
Peruskoulutus antaa valmiudet Moodlen perustoimitoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käyttää Moodlea ja toimia itsenäisesti omilla kursseilla. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

iPad -peruskoulutus
Koulutus antaa valmiudet käyttää tehokkaasti iPadia sekä arjessa että opetustilanteessa. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Pilvipalvelut ja työskentelyä pilvessä -koulutus
Koulutus antaa valmiudet käyttää tehokkaasti pilvipalveluja opetustilanteessa. Koulutus kestää yhden päivän. Lisätietoja

Comments are closed.